1. 1.
  Karşıdaki kişinin elini sağdan ve soldan olmak üzere iki elle hapsedip sıkıp selamlaşmaktır.

  Yaptığım en etkili samimiyet göstergesidir. Şakirt gibi gösteriyor olabilir ama hoşuma gidiyor.
  ... kafkaskartali16
 2. 2.
  Karşıdaki insana aşrı güven veren eylemdir. Daha çok yaşlıların kullandğı selamlaşma tekniğidir. Bir dede torununa hal hatır sorarken nasihat ederken çok kullanır.
  ... hermiyojen