1. 1.
    O giden 30 ton findikla ne aganigi yapılırdı sorunsalidir.
    4 ... templier