1. 1.
    niteliktir. 1000 tane türk vs 1 tane slav versusundan açıkca anlayabilirsiniz.
    ... foolish casanova