1. 1.
    içgüdülerimizle hareket ettiğimiz gerçeğine katılmamak mümkün değil. Davranışlarımız ilkel toplumlardan beri hiç değişmedi aslında düşününce, sadece biçim değiştirdi, ona ulaştığımız yol ve belki amaç. Sonuç ise genelde aynı. Hollywood da bunu kullanır. Günümüz reklamlarının alt metinleri de dikkatli okunursa bu içgüdüleri hareket ettirmeye uönelik olduğu kolayca anlaşılacaktır.
    1 -1 ... double check