1. 1.
    Nesilde onbirinciyim, sekste bir inciyim.

    (bkz: çıkartmadan üç)
    ... nokia3310