1. 1.
  insanlarin yasamlarinda dini referans olarak gormemeye baslamasi, dinin toplumsal alanda etkinliginin azalmasi.
  3 ... hayko yayim x
  #5242364 :)
 2. 2.
  toplumun engin kültüründen ve alışkanlıklarından dini motiflerin çıkartılması.
  1 ... yelkovannn
  #12218942 :)
 3. 3.
  bu tanım büyüdü büyüdü ''dünya'nın sekülerleşmesi''ne kadar geldi en son varyasyonları..

  sebepleri hakkında bi çok şey yazılıp çizilse de, dışardan izlemek daha gerçekci sonuçlara götürüyor.

  enerji işleyişi, füzyon, dubai, ley hatları, kutsal geometri, yıldız kapısı. simgesel, ökült, reel yahut mecazi... bi şeyler var ilerleyen, durdurulamayan. kimi zaman üzerimize peyderpey işleyen, kimi zaman işletilen...
  1 ... saftrix
  #13087282 :)
 4. 4.
  toplum içinde olanına karışmam da eğer bir yönetim rejimi olarak Türkiye'de laisizmin yerini alacaksa (bkz: getir getir getir)
  2 ... angelistadam
  #13087289 :)
 5. 5.
  modern sanayi toplumlarında dinsel inanç- pratik- kurum- yerleşmiş değer yargıları ve olguların toplumsal önemlerini yitirmeye başlaması manasına gelen bir süreç. özellikle 20. yüzyılda modern toplumların bu süreçten geçtiği iddia edilir. aslında konu kilisenin toplumsal yaşam içinde önemini kaybetmeye başlamasıyla açımlanır.
  ünlü sosyolog max weber 'in toplumların akılcılaşması teoreminde ifade ettiğine benzer sekülerleşmeyi modern bilimin geleneksel değerlerin önüne geçmesiyle veya yaşam dünyasının zenginleşmesiyle dinsel sembollerin azalmaya başlaması kentleşmenin bireyci bir dünya yaratıp aile kavramının sekteye uğramasıyla vs. açıklayabiliriz.
  sekülerleşmeyi eleştiren bir yığın görüş olmakla beraber (bunlardan birisi, manasızlığın düzenli evren açısından bir sorunsal olduğunu ifadeler) ideoloji-milliyetçilik- toplumsal katmanlar ve değişim olguları arasındaki karmaşık bağ pek çok sekülerleşme modelinin varlığına da işarettir.
  1 ... bachelorette
  #13951032 :)
 6. 6.
  insanın toplumsal hayatından dinin çıkarılması, bireysel alanda var olması durumudur.yani dünyevileşmedir.niyazi berkes perspektirifinde ise çağdaşlaşmaya eş anlam olmaktadır. fransa en belirgin model olarak karşımıza çıkmaktadır.
  ... hebeletulbe
  #14051945 :)
 7. 7.
  yüzlerce tanımı olmasına rağmen kısaca, 'kişinin kendini dinden soyutlamasıdır'. Bir nevi dinden uzaklaşmadır. Din sosyolojisi'nin ana konularındandır.
  2 ... selanik muaciri
  #19123136 :)