1. 1.
    bunlar cehaletten beslenir. okıyan düşünen insanı tehlike olarak görürler. halk cahil kalsın diye kitap bile yakar bunlar.
    1 ... orantisiz zeka 3