1. 1.
    zaten asosyal insanlar dayanışma derneği olan sözlüğün seher vakti insanı iyice yalnız hissettirmesidir.
    ... telgrafin tellerine konan kus