1. 1.
  (bkz: kağızmanlı hıfzı) tarafından sevdiğinin ölümü üzerine yazılmıştır.gelmiş geçmiş en duygusal ve acıklı şiir olabilir.hem bu kadar acıklı hem bu kadar müthiş bir şiir olması onu en üste taşır.herkes tarafından ezberlenmesi gerekirken hiç bilinmemesi belki de iyidir.

  sefil baykuş ne gezersin bu yerde
  yok mudur vatanın illerin hani
  küsmüş müsün selamımı almazsın
  şeyda bülbül gibi dillerin hani

  bir kuzu sürüden ayrı ki durdu
  yemez mi dağların kuş ile kurdu
  katardan ayrıldın şahan mı vurdu
  durnam teleklerin tellerin hani

  ecel tuzağını açamaz mısın
  açıp da içinden kaçamaz mısın
  azat eyleseler uçamaz mısın
  kırık mı kanadın kolların hani

  aç mısın, yok mudur ekmeğin aşın
  odan ne karanlık, yok mu ataşın
  hanidir güveyin, hani yoldaşın
  hani kapın bacan, yolların hani

  kara yerde mor menevşe biter mi
  yaz baharda ishak kuşu öter mi
  bahçede alışan, çölde yatar mı
  uyan garip bülbül güllerin hani

  burda yorgan döşek, yastık var mıdır
  bu geniş dünyada yerin dar mıdır
  dalın tahta duvar, önün yar mıdır
  yeşil başlı suna'm güllerin hani

  körpe maral idin dağlarımızda
  dolanırdın sol-u sağlarımızda
  taze fıdan idin bağlarımızda
  felek mi budadı dalların hani

  düğününde acı şerbet içildi
  gelinlik esvabın dar mı biçildi
  ilikle düğmele göğsün açıldı
  n'oldu kemer besti bellerin hani

  alışmış kaşların var mı karası
  ala idi gözlerinin binası
  kocaldın mı onbeş yaşın suna'sı
  yok mudur takatin, hallerin hani

  aç kapıyı emmim kızı gireyim
  hasta mısın halin sual edeyim
  susuz değil misin bir su vereyim
  çaylarda çalkanan seslerin hani

  yatarsm gaflette gamsız kaygusuz
  ninni balam ninni kalma uykusuz
  hem garip hem çıplak, hem aç hem susuz
  felek fukarası malların hani

  her gelip geçtikçe selam vereyim
  nişangah taşına yüzler süreyim
  kaldır nikabını yüzün göreyim
  ne çok sararmışsın alların hani

  civan da canına böyle kıyar mı
  hasta başın taş yastığa koyar mı
  ergen kıza beyaz bezler uyar mı
  al giy allı, balam şalların hani

  daha seyrangaha çıkamaz mısın
  çıkıp da dağlara bakamaz mısın
  kaldırsam ayağa, kalkamaz mısın
  ver bana tutayım ellerin hani

  bir kuzu koyundan, ayrı ki durdu
  yemez mi dağların kuşiyle kurdu
  katardan ayrıldın, şahin mi vurdu
  turnam, teleklerin tellerin hani

  sen de hıfzı gibi tezden uyandın
  uyandın da taş yastığa dayandın
  aslı hanım gibi kavruldun yandın
  yeller mi savurdu, küllerin han
  3 ... ryono