1. .
    kimi partilerin rant sağlamak için yaptıkları oyunun seçim sonrasında ortaya çıkmasıdır. buna yardımcı olan medya da bundan maddi ya da farklı şekillerde payını almıştır. bundan gaza gelen halkımız da seçimlerde sonuçları beklenen gibi çıkarmıştır.
    ... simardi kilitlendi dondu kaldi