1. 1.
  18.01.2019 tarihinde "sahte seçmen kaydı" iddiası ile belediyede çalışan bir kişi gözaltına alınmıştır.

  ifadelere başvurulmaktadır.

  Tanım: 3 ay geçmesine rağmen, fetö parmağı da olabileceği söylenen ve seçimleri iptaline neden olabilecek "büyük operasyon"da bir sonuca ve ilerlemeye gidilememesi en azından iddia edilen örgütü çökertememektir.

  Bu da 4 sene sürer artık.

  Bir usülsüzlüktür gidiyor; delillerle fetöye bağlayın da milletin kafası rahatlasın.
  ... babacarlos