1. 1.
    Evvel emirde hakktan Vatana millete hayırlı olmasını temenni ettiğimiz seçimdir. Deriz ki Kim layıksa o kazansın. Kim hayırlı ve iyi yönetmeye layıksa, rabbim halkın gönlüne onu ilham etsin ve onu kazandırsın. Kalpler cenabı allahın elindedir. O sonsuz kudretiyle istediği tarafa çevirir. Hikmetinden sual olunmaz. Neylerse güzel eyler.

    El-aziyz-ül el-aliymül el-hakîym, el-ahad-üs-samed, el-lem yettehız el-sahibeten velâ veled, El-melik-ül cebbar, el-vahidul kahhar, el-sultan-ül azıym-ül azıym, yâ el-feriyd-ül münferiyd-ül el-vitr, ya hânnân-ü ya cenabı kibriya-ül mennan, ya deyyan-ü ya mubiyn-ül muıyn-ül ya burhan, ya bedi-ül ya fatır-üs-semavatu vel-ardu ya kâdiyru zül-celâli vel-ikram, ya erham-er-rahımiyn, ve selamün al-el mürselin ala seyyidina muhammedin sallahu aleyhi ve sellem salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmaıyn. Vel hamdu lillahi rabbil alemiyn.
    1 ... gazeloglu