1. 1.
    artık savaşmamanın da bir seçenek olabileceğini hatırlatan, insanca eylemdir. silahsız da çözülebilir.
    1 ... rosaluxemburg