1. 1.
    kullanmak günahtır. kullanan cehennemlik olur.
    1 -2 ... erectof