1. 1.
    türk şamanizmi veya tengricilikte adı geçen kötülük tanrıçasının ismidir.
    1 ... lord lokhraed