1. 1.
  islam garip başladı, başladığı gibi (bir hale) dönecektir. Ne mutlu gariplere!”

  Bu hadiste Resulullah sav. Bize bir haber vermişti. Bu din en başına dönecektir diye.

  Hadiste Müslümanların az ve mazlum olduğu anlamınin dışında tarihsel olarak dünyanın aldığı durum da islam'ın ilk yıllarından hemen hemen farklı olmadığı anlaşıliyor.

  Başlığın konusuna gelecek olursak; bilindiği üzere dünyanın sonuna doğru müslümanlar ve diğerleri arasında sam beldelerinde yapılacak olan bir savaş rivayet edilir. Dünyanın suanki gidişatına da baktığımızda bunun kaçınılmaz olduğu artık aşikar. Doğru sözlü peygamberimizin binrmucize olan bu haberi artık kendini de doğrular nitelikte.

  Peygamber sav devrinde Rumlar ve sasaniler savaşa tutuşur. Ve sasaniler Rumları yener. Ancak bu Müslümanlarin o anki siyasi ve sosyal faydaları için olumsuz bir durumdur. Müşrikler de bu yüzden sahabeye laf etmektedir. Ancak daha sonra Allah ayet indirir;

  Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah’a aittir. O gün, müminler de, Allah’ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O, azîzdir, rahîmdir (mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir). Bu, Allah’ın vâdidir. Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların ekserisi bunu bilmezler."(Rum, 30/2-5)

  Bunun imkansız olduğunu düşünen müşrikler Müslümanlarla alay ettiler ama alay edip durdukları şey kendilerini yakaldi ve Rumlar yine galip geldi. Daha sonra ise müslümalar sasanileri yok ederken Rumları ise güçsüz bir duruma düşürdü. Bu konumun ilk kısmıydı.

  Bugüne bakacak olursak Suriye'de de yine bir sasani ve Rum savaşı kapıya dayanmış durumda. Ve bu artık melheme nin ayak sesleri. Tıpkı islam'ın ilk yıllarında olduğu gibi Rumlar ve sasaniler savaşa tutuşuyor. Ve Allah'tan dileğimiz her şeyin sonunda kendisine hicbiseyi ortak koşmayan müslüman kullarına bu savaşin sonunda zafer vermesi ve bizi o müslüman kullardan kılmasıdır.

  Şuan sasani artığı iran ve Esed Rusya ile çoluk çocuk demeden kimyasal silahla vahşice insan katlediyor. Rumlar ise (Amerika- avrupa) sasanilere savaş ilan ediyor. Ve şuan müslümalar için sasanilerin yenilmesi büyük rahatlama olacak. Birbirlerini yiyip bitirmesi iki kuffarin birbirni parçalaması Muvahhid müslümanlar ve mazlumlar için büyük hayır olacaktır. Sonra ise müslümalar bu Rum sasani savaşından galip çıkacaklardır. islam'ın en başında olduğu gibi. Çaba bizden zafer allahtandir.

  islam garip başladı, başladığı gibi (bir hale) dönecektir. Ne mutlu gariplere!”
  3 ... gaiptengelenadam
 2. 2.
  ne sasani'si? ne rum'u kardeş?

  uyan artık! 21 yüzyıla geldik.
  2 ... ecinni