sarmış yine afakını bir dud i muannid bir zulmet i beyza ki peyapey başlığı 50 karakterden uzun. (17 karakter daha uzun)