1. .
    Tehlikeli sonuçlar doğuracak eylemdir.
    En azından kıyıda köşede yedekte bir kişi bulundurmalıdır insan.
    ... derwish dede