bugün

hint-ari ırkından sözlük yazarı, parya sınıfındanmış ,türkiye'de cumhuriyet sayesinde 1.sınıf vatandaş olmuş ama yobaz.

nankör kedi..

üstüne sapık galiba ,true'ye asılıyor,çok ayıp.
kınıyorum..
(#46675361)

Yok ben duyum aldım kokocu hüso sağlam kaynak söyledi hint-aryan değilmiş, aksine Hint-Aryan işgalinden kurtulan indus vadisi uygarlığından geliyormuş.

Kaynak kokocu hüso ile aynı yer.
Silsilemiz bellidir, Allaha şükür kimlerden geldik iyi biliriz dulkadiroğulları'nın beydilli boyu' nun cerit aşireti' nin silsüpür obasından gelip, dadaloğlu'nun Avşar boyu ile muharebeye girip avşarları yendikten sonra, kırşehir kamanda ve Kırıkkaleyi yurt tutmuşuz, yurt Bellemişizdir, buda yetmemiş cumhuriyetimizin kuruluşunda ali Fuat cebesoy paşa ile Kırşehir mebusu olan Rıza silsüpür bey ile orta Anadoluda kuvvayi milliye' yi kurup Kazım özalp yönetimin' de inönü muharebelerine katılıp yunana ağır zaiyat verip, istiklal madalyası ile şereflendirilmiş bir sülalenin üyesiyim,Onun için hüsamettin benim ile türklük yarışına girme,yoksa seni her türlü bozarım.