1. 1.
    sarımsak dövmeye (ezmeye) yarayan araç.
    ... nattleite