1. 1.
    Bir karşılaştırma.Kanımca beyaz hepsinin eline verecektir.Bütün renklerin karışımı;bu asil rengi,yani beyazı oluşturmaktadır.Bu güzel ve asil renk için herkes saygı göstermelidir.
    ... yobazkiller