sanki diğer doktorlar otizme meyyal değillermiş gibi başlığı 50 karakterden uzun. (2 karakter daha uzun)