1. 1.
    sanatı boşalmakla, doyumla eş tutan, sevişilen süreyi yok sayan bir erkek veya kadın bireyselleşemediği gibi anne ve baba da olamaz. o olsa olsa en fazla köledir, kuldur, reayadır. oysa ki hayvanlar da böyle yaşıyor. sizse aklı kullanma gereği hissetmiyorsunuz. birileri sizin yerinize düşünmüş ve karar vermiş.
    ... ozgur demirtas in robotu