1. 1.
  işin yaratmak ve karar vermek olduğunda,
  Ey sanatçı, zamanının çoğunda kalmalısın tek başına!
  Ama sıra geldiğinde yaptığının keyfine varmaya,
  O zaman koşmalısın loncandakilerin yanına!
  Orada bütünüyle görebilirsin baktığında,
  Kendi yaşamının nasıl aktığını
  Ve kimi yıllarının hasılatını
  izleyebilirsin komşularının aynasında.

  Tasarım ve düşünce,
  Bağlantılar ve biçimleme,
  Biri ötekini izleyecektir
  Ve sonunda iş, kemale erecektir!
  iyi buluşlar yapıp akıllı düşünmek,
  Güzel biçimleyip inceliklerle yetkinleştirmek,
  Böyle kazanmıştır eskiden beri
  Sanatçı, o sanatla mayalanan erkini.

  Doğa onca imge zenginliğiyle
  Nasıl açığa vurursa tek bir Tann'yı,
  Sanatın engin tarlalarında da
  Tek bir sonsuz anlamdır eken toprakları.
  Hakikattir bu anlamın adı,
  Yalnızca güzeli seçer kendine süs diye
  Ve hep çevirir bakışlarını
  En aydınlık günlerin renklerine.

  Nasıl bırakıyorlarsa kendilerini şairlerle
  Hatipler, yazının ve şiirin dalgalarına,
  Yaşamın neşeli gülleri de taptaze
  Açmalıdır ressamların sehpalarında,
  Kuşatılmış olarak kalabalık hemcinsleriyle
  Ve yüklü sonbaharın yemişleriyle; ·
  Ancak böyle dile getirilebilir titreşimlerle
  Gizli yaşamın açıktaki anlamı.

  Binbir çeşitlilikle ve güzel akmalı
  Biçimlerden doğma biçim senin ellerinden,
  Ve yaratılan her insan suretinden
  Bir Tanrının dünyaya indiği anlaşılmalı.
  Hangi alet olursa olsun kullanılan,
  Sanki bir kardeş gibi canlandırılmalı:
  Ve sunaklardan alevlenip coşan
  Dumanlar, şarkılara karışmalı.
  4 -1 ... notaiscisi