1. 1.
    insanın kendine ve karşısındakine duyduğu güveni anlatır söz.
    ... marselo