1. 1.
    O pis maddeyi kötü emellerinize alet etmektir.

    Ancak çocuklar zeki varlıklardır. Onu duyunca ordan koşarak uzaklaşırlar.

    Bunu da böyle bilesiniz.
    ... yahigewrovski