1. 1.
    birbirinden ayrılması olanaksız iki nesnedir..nerede şamyelin içinde sırıtan bir insan görülse hemen akabinde bu kişinin don ile denize girmiş olduğunu çok geçmeden anlayacağınız ne kadar anti-modern bir eylem gibi görülsede kürt örf ve adetlerinin üstün temsilcisi bir eylem olmuştur..
    2 -1 ... baudelaire
  2. 2.
    (bkz: denize donla giren insan)
    ... arabaciarabayatasget