1. 1.
    Bir gerçek. Deli gibi mikiştikleri söylenir kıraathanelerdeki abilerimizce.
    ... richard harrow