1. 1.
    galaxy bekçisi olmaktir.

    selam ve duvaa ile.
    ... erectov