1. 1.
    üçüncü nesil yazar, hoş gelmiş. *
    1 ... op dr zeki bilgilisoy