1. 1.
  23 nisan 1920'de mustafa kemal'in açtığı ankara 1. meclisidir. meclis açıldıktan 6 gün sonra(29 nisan 1920) tarihinde çıkartılan hıyanet-i vataniye kanunudur. şöyle yazar;

  kabul tarihi: 29 nisan 1336 (1920)

  madde 1:

  makamı mualla-yı hilafet ve saltanatı ve memalik-i mahruse-yi şahaneyi yedi ecanipten tahlis ve taarruzatı defi maksadına matuf olarak teşekkül eden büyük millet meclisi’nin meşruiyetine isyanı mutazammım kavlen veya fiilen veya tahriren muhalefet ve ifsadatta bulunan, hain-i vatan addolunur.

  (yüce hilafet makamı ve saltanatı ve ülkeyi yedi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik olarak kurulan büyük millet meclisi’ne karşı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini olarak addedilir)

  http://www.yenidenergenek...iye-kanunu-29-nisan-1920/

  ''yüce hilafet makamı ve saltanatı ve ülkeyi yedi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak...''

  aynı meclis yunanı yendikten sonra saltanatı kaldırdı, hilafeti kaldırdı ve bunların destekçisi olmayı vatan hainliği saydı. asıl ihanet budur işte.
  4 -12 ... jeffrey dahmer
 2. 2.
  bilindiği gibi meclislerin kanun koyma hakkı olduğu gibi, kanunları yürürlükten kaldırma hakkı da vardır.

  meclis, "makamı mualla-yı hilafet ve saltanatı ve memalik-i mahruse-yi şahaneyi yedi ecanipten tahlis ve taarruzatı defi maksadına" uygun hareket ederken, padişah yabancılarla işbirliği halinde yapmadığı hainliği bırakmadığına, işgal ordularını "halife ordusu" ilan ettiğine, itten köpekten topladığı anzavur, kuvva-i inzibatiye gibi birlikleri meclis ordularının üstüne saldığına, toplam 28 isyan organize ettiğine göre gereği yapılmıştır.

  (bkz: vahdettin in vatan haini olduğunun kanıtları)
  7 -3 ... rumeli71
 3. 3.
  bazen diyorumki keşke istiklal mahkemeleri kapanmasaydı.
  6 -1 ... benibendenalayen
 4. 4.
  mal beyanı.
  6 -1 ... defansagelsenize lan
 5. 4.
  yalancı yavşak de geç.
  3 ... hobin rood
 6. 5.
  Saltanata değil, meclise karşıtlıktır vatan hainliği. iyi oku.
  1 ... kardabi
 7. 6.
  yunan sevici, ingiliz muhibi yavşak yobazların "meşru olmadığını" iddia ettiği meclistir.

  millet iradesiyle seçilen meclisin meşruiyetinin dayanağının saltanat olduğunu, meclis saltanatı kaldırınca kendi meşruiyetini de kaldırdığını iddia etmek için kadiros mısıryanis'e bir hayli maruz kalmak gerekir zaar...

  zamanında atamız bunun gibi laflar edenlere gerekli ayarı vermişti. tüm yobazlara gelsin:

  "Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk Milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziülyed olmuşlardı (zorla el koymuşlardı). Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzubahis olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu behemehal olacaktır. Burada içtima edenler (toplananlar) Meclis ve herkes meseleyi tabii görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir."
  1 ... rumeli71
 8. 7.
  2. entry yi görmesem ben mi yanlış anlıyorum diye kendimden şüphe edecektim.
  ... adrian monk
 9. 8.
  Okula gittiğinde dersleri götünden dinlemeyen birinin açmayacağı başlık. inkılap tarihi ve atatürkçülük dersinin geçme notunun 100 üzerinden 95 olmasını gerektiren başlık.

  Yazık. Ben de sitem ediyordum neden orta okulda, lisede, üniversitede aynı dersi bir daha bir daha görüyoruz diye. Kim koyduysa haklıymış. insanlar cidden mal.
  2 ... azkaban tutsagi
 10. 9.
  şii iran dönmelerini kudurtan gerçektir. ben meşru değil falan demedim aptal. o meclis meşruiyetini hilafet ve saltanat üzerinden sağladı dedim ki öyle.
  -2 ... jeffrey dahmer