1. 1.
    belli ölçülerde sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeren distile su çözeltileridir.
    ... mendoza