1. 1.
  Atina'nın batısında kucuk bir ada olan salamis, eski yunan tarihinde en onemli savaslardan birine sahne olmustur. iö 480 de yunanlılar Pers kralı kserkses in donanmasını burada geri puskurttu.

  O yıl, Pers kralı Kserkses'in orduları Hellespontos'ta kurulan iki kopruden yunanistan'ın kuzeyine geçti. bunun uzerine Atinalılar ile Spartalılar aralarındaki eski anlasmazlıkları bir yana bırakarak, işgalci perslere karsı birlestiler. pers ordusu sparta guclerince Thermoplai de gecici olarak durdurulduysa da atina yolu henuz kapanmamıstı. Tanrı apollon'un kendisine tapanlara seslendiği kutsal delfi tapınagındaki kahinlerden "Atinalılar tahta duvarlara guvenmeli" mesajı geldi. tahta duvar sozcugunu gemi olarak algılayan yunanlılar, sehirlerdeki askerleri bosaltıp 200 gemi ile donanmayı guclendirdiler. tumuyle bosaltılan Atina ve az sayıda askerle savunulan akropol pers ordusunca yakılıp yıkıldı.

  Gundoğumuyla birlikte yunan borozanları saldırıyı haber verdi. Salamis in karsındaki anakarada Kserkses için bir taht yapılmıstı, Kserkses burdan savası izleyecekti. pers gemileri saldırıya gecti, ama dar kanallarda duzgun savasamayacak kadar çok gemi vardı. bu yuzden dağıldılar, ote yandan yunanlılar duzenlerini korudu ve sadece 40 gemi kaybetti. Kserkses'in kardesi savasta oldu. Yenik dusen donanma Hellespontos'tan geri cekildi. yunan anakarasında kalan pers gucleri ise iö 479 da platanya da yenilgiye ugratıldı.
  1 ... zherdust
 2. 2.
  insanlık tarihinin ilk deniz savaşı olduğu söylenen savaş.
  -1 ... de jong
 3. 3.
  atina zaferi olan savaş.

  termofil'deki sparta zaferi atina'ya büyük avantaj sağladı.
  ... yalniz erkek veteriner hekim
 4. 4.
  Termofil savaşı sayesinde kazanılan atina zaferi ile sonuçlanan savaş.
  ... bursaray
 5. 5.
  pers donanmasının yakılarak insiyatifin atinalılara geçtiği savaş. persler hiçbir zaman eski parlak günlerine dönememiştir.
  ... zenithgeist
 6. 6.
  termofilde sparta zafer kazanamamıştır anca küsküğü almıstır
  ... crassus
 7. 7.
  m.ö 480 yılında yunanistan attikasının güney kıyısında bulunan salamis adasında meydana gelen deniz savaşıdır. 2. pers istilasının komutanı, akamenid imparatoru serhas ın komutasındaki ordular, kuzeyden yaklaşık 250 bin asker ve atlı, güneyden ise ortalama 3.000 adet gemiden oluşan donanma ile m.ö 490 yılında maraton ovasında yaşanılan yenilgiyi unutturmak için ciddi bir sefere çıkar. kuzeyden gelen ordular çanakkale boğazını sandallarlan kurulan bir köprü ile aşıp, önce atinaya sonra da mora yarım adasına gidilebilecek en kestirme yol olan termofili geçidinden geçmeyi planlar. fakat bilindiği üzere yaklaşık 1.500 kişilik yunan birlikleri 3 gün boyunca savunabilir. aynı sırada ise termofili kıyısıyla bitişik olan eğriboz adasının arasındaki artemisyum boğazında çoğunu atina gemilerinin oluşturğu yaklaşık 200 gemi, kuzeyden gelebilecek pers donanmasının kıyıyı tutan yunan birliklerinin arkasından dolaşmasını engellemeye çalışır. oldukça çetin süren bu deniz savaşı, termofili yenilgisinin haberinin alınması sonrası yunan donanmasının atinanın pirene limanına geri çekilmesi ile sonuçlanır. bu donanmanın geri çekilmesinin amacı, atina surları içerisinde yaşayan atina halkının güvenli bir şekilde son kez savunma yapılabilmesi için salamis adasına nakletmektir. sonuçta akamenid imparatoru serhas, toprak ve su talep ettiği ve karşılık alamadığı şehirleri yerle bir edeceğine yemin etmiştir.

  termofili malubiyeti sonucu yunanlara kalan tek topraklar mora yarım adası olmuştur. bu mora adasının savunulabilecek tek karasal bölgesi korint kıstağıdır. korintililer 2. pers istilasının ilk gününden beri sürekli korint kıstağına uzunca bir koruma duvarı inşa etmek istemiştir. fakat atinalılar ise her zaman önce kendilerini düşündüğü için doğrudan önce kendi topraklarını savunarak savaşmayı uygun görmüştür.

  termofili geçidini aşan pers kara ordusu hiçbir direniş ile karşılaşmadan atinaya girmiş, şehrin surlarını yıkmış ve bütün şehri harabe haline getirmiştir. pers donanması ise yakalandığı fırtınalardan ve artemisyon deniz savaşı sonrası donanmadaki gemi sayısı 3.000 den 1.900 civarlarına düşmüştür. aynı şekilde yunan birliklerinin de toplayabildiği gemisi sayısı ortalama 450 dir.

  bütün yunan gemileri salamis körfezinin içinde konumlanmış ve açık denize çıkmamak üzere taktik anlayışına girimiştir. bu taktiğin yaratıcısı Themistokles dir. pers donanması ile dar alanda savaşarak, perslerin sayı üstünlüğünü yok etmek istemiştir. aynı şekilde pers donanması da atinanın pirene limanına demirleyerek, bir yandan gemilerinin bakım onarım işlerini halledip diğer yandan da tecrübeli komutanları ile birlikte yunan domanmasının hepten imha planlarını yapmaktadır. öyle ki salamis adasının batı kıyısına 20 gemiden oluşan donanma gönderip, yunan gemilerinin batıdan kaçmasını engellemiş, diğer yandan ise salamis adasının doğu kıyısında bulunan ve küçük bir ada olan psittalia adasına asker çıkarmış, batan veya su alan yunan gemilerinin o adaya çıkması halinde hepsini kılıçtan geçirmeyi planlamıştır. özellikle serhas zaferden o kadar çok emindir ki günümüz perama tepelerine tahtını kurdurur ve savaşı oradan seyreder.

  gel zaman git zaman, pers donanması büyük bir gaz ve kibirle salamis körfezine girer. 1.900 tane geminin bir anda dar bir körfeze girmesi taktiksel olarak yıkıma sebep olur. yunanlar son savunmasını kaybedecekleri birşey yokmuş gibi ölümüne yapar ve pers donanmasının yarısını körfezde imha eder, geri kalan pers donanması da geri çekilmek zorunda kalır. bunun yanında ise yunan gemilerinin kaybı sadece 40 dır.

  bu bozgun sonrası serhas, yunan gemilerinin çanakkele boğazına kurdurduğu köprülerinin yıkma ihtimalini göz önüne alıp, gerisinde general mardonoius komutasında 100 bin kadar asker bırakarak anadoluya geri çekilir. bu kadar büyük hezimetlere rağmen kendisine hala çok güveni vardır ki 100 bin asker ile fetihini tamamlayacağını düşünür. yunan yarım adasında kalan son pers birlikleri 479 yılında platea ovasında tamamen imha edilecektir. kalan pers donanması, yunan donanmasının takibi sonucu mykale yarım adasında, günümüz söke ovasında (2400 sene önce söke ovası denizdi) imha edilir ve bu son savaş ile birlikte perslerin yunan hakimiyet isteği son bulur.

  bu salamis deniz savaşı o kadar önemli bir savaştır ki, eğer yunan donanması bu savaşı kaybetseydi, yunan yenilgisi tüm Yunanistan'ın istilasına yol açacağı için, Batı Uygarlığı nın bilinen tarihi gelişimi ortaya çıkamazdı. yaşanacak mağlubiyet Antik Yunanistanın felsefe, matematik gibi bilimlerin temelini atan ve Batı Uygarlığı'nın gelişimini yok edecekti ve biz bu bilgileri herodottan öğrenemeyecektik.

  o yüzden bu savaş dünya tarihinin dönüm noktasıdır.

  not: anlatım tamamen bana aittir ve bu tarihsel bilgiler uludağsözlük okurlarına ve tarih meraklılarına adanmıştır.

  not 2: 300. rise of an empire filminin son sahnesinde salamis deniz savaşı açık denizde resmedilmiştir. inanmayın sallamanın önde gidenidir. o filmde sparta donanması savaşa sonra katılmış gibi anlatılmıştır. halbuki sparta donanması daha pers donanması atina kıyılarına gelmeden salamis körfezinde konuşlanmıştı.
  1 -1 ... bircisimyaklasiyor
 8. 8.
  themistocles komutasındaki yunan ve artemisia komutasındaki pers donanması arasında gerçekleşmiş, yunan zaferi ile sonuçlanıp pers ilerleyişini durdurmuş deniz savaşı. artemisia savaş sonunda birkaç gemiyi kurtarıp kaçmayı başarmıştır.
  ... legend of the stranger