1. 1.
    Can sıkıntısından ötürü saklambaç oynamaya karar veren kişinin saymaya başlayıp kendisine saklanmasını söyleyip sayma bittikten sonra kendisini bir türlü bulamamasıdır.

    Meğer yatağın altındaymışım. Buldum sonunda.
    2 ... lord marcus amoralist primses