1. 1.
    saklaması yasak olan yoğurt çeşitlerinden biri

    saklasaydık neler olurdu neler.
    ... muslimaid