1. 1.
  tamamı "sâkite bir söz isnad olunmaz. lâkin maraz-ı hacette sükût beyan sayılır." şeklinde olan bir mecelle hükmü.

  sâkit dediği, sükût eden, yani, susan kişi.

  maraz-ı hacet'ten kasıt, (beyana) ihtiyaç bulunan sorunlu durum. burada, konuşulması gereken hal'e tekabül ediyor.

  yani diyor ki,

  normal şartlarda beyanda bulunmayan kimsenin bu tavrında dolayı lehte/aleyhte bir çıkarım yapılarak hüküm verilemez. gel gör ki, konuşulması gereken halde susmaya devam eden kişinin bu halinden çıkarım yapılarak hüküm tesis edilebilir.
  ... jetaim