1. 1.
  Savaşı başkomutan olarak yöneten Mustafa Kemal Paşa'ya, TBMM'nin mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verdiği muharebe.
  4 ... sulh
 2. 2.
  genel anlamıyla bakılınca bir son haçlı seferi sayılabilecek bu istila girişimini bir de türk ordusunun başkomutanı maresal gazi mustafa kemal atatürkten dinleyelim.

  düşman ordusu 23 ağustos 1921de, ciddî olarak cephemize temas ve taarruza başladı. bir çok kanlı ve buhranlı safhalar ve dalgalar oldu.

  düşman ordusunun üstün grupları, savunma hattımızın bir çok parçalarını kırdılar. bu ilerleyen düşman birliklerinin karşısına, kuvvetlerimizi yerleştirdik. meydan savaşı yüz kilometrelik cephe üzerinde oluyordu. sol kanadımız, ankaranın elli kilometre güneyine kadar çekilmişti. ordumuzun yönü batıya iken güneye döndü. arkası ankaraya doğru iken kuzeye verildi. cephenin yönü değiştirilmiş oldu. bunda hiç mahzur görmedik. savunma hatlarımız, kısım kısım kırılıyordu.

  fakat kırılan her kısmın yerine en yakın bir mesafede derhal yeni bir savunma hattı kuruluyordu. savunma hattına çok ümit bağlamak ve onun kırılmasıyla, ordunun büyüklüğü ölçüsünde çok gerilere çekilmek nazariyesini kırmak için, memleket savunmasını başka bir tarzda ifade etmeyi ve bu ifademde ısrar ve şiddet göstermeyi faydalı ve tesirli buldum. dedim ki:savunma hattı yoktur, savunma cephesi vardır. o cephe bütün vatandır. vatanın, her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz. onun için küçük, büyük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana cephe kurup savaşa devam eder. yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tâbi olamaz. bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur.

  işte, ordumuzun her ferdi bu sistem dahilinde her adımda en büyük fedakârlığı göstermek suretiyle, düşmanın üstün kuvvetlerini yok ederek, yıpratarak nihayet onu taarruza devam kabiliyet ve kudretinden mahrum bir hale getirdi. savaş durumunun bu safhasını sezinler sezinlemez derhal bilhassa sağ kanadımızla sakarya nehri doğusunda, düşman ordusunun sol kanadına ve daha sonra cephenin önemli yerlerinde karşı taarruza geçtik. yunan ordusu yenildi ve geri çekilmeye mecbur oldu. 13 eylül 1921 günü, sakarya nehrinin doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı.

  bu suretle 23 ağustos gününden 13 eylül gününe kadar, bugünler de dahil olmak üzere 22 gün 22 gece aralıksız devam eden büyük ve kanlı sakarya savaşı yeni türk devletinin tarihine, dünya tarihinde çok az rastlanan büyük bir meydan savaşı örneği kaydetti.

  mustafa kemal ataturk
  4 ... psycho freak
 3. 3.
  az bilinen bir diğer adı ise subay savaşıdır.
  3 ... aura
 4. 4.
  Kayseri Lisesi'nin son sınıf öğrencileri de Sakarya Savaşı sebebiyle cepheye gitmiş, vatan için şehit düşmüş ve Kayseri Lisesi 1920 - 1921 öğretim yılı mezuniyet defterine son sınıfların karşısına: "Lise son sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için cepheye gidip hepsi cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okulumuz mezun verememiştir." ibaresi yazılmıştır.
  5 -1 ... notsec
 5. 5.
  Bu savaşta Mustafa Kemal, attan düşmüş ve kaburga kemiği çatlamıştı. Kendisine istirahat etmesi teklif edildiğinde "Milletimin bu ölüm kalım savaşında benim kemiklerim söz konusu olur mu? Bunların ne ehemniyeti var; benim kemiğimin çatladığı yerde; konstantin' in ordusu da kibiri de kırılacaktır" demiştir. ve sakarya muharebesini kazananan ordu komutanı Ruşen Eşref; Atatürk' ü ankara'ya gelişinde şu cümleyi sarfetmiştir "Ankara'ya gelişinizde sizi karşılarken ayaklarınızın altına sermek için, vatan toprağından daha kıymetli bir şey bulamadık"...
  6 ... linka
 6. 6.
  erlerin cogu askerden kactigi icin subay savasi olarak tanimlanir. kitaba bosuna bakmayin "cok asker oldugu icin subay savasi" der.
  3 -2 ... vanderlevend
 7. 7.
  ulusu özveriye çağıran tekalif-i milliye emirleri öncesinde çıkan savaştır.
  ... sinemam1986
 8. 8.
  23 ağustos- 12 eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen savaştır. yunanlıların ankara'yı hedef seçerek 14 ağustos 1921'de yeniden ilerlemeye başlamaları üzerine savaş başlamıştır. mustafa kemal'in " hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır." şeklinde belirlediği sakarya savaşı planı 100 km genişliğinde bir cephede uygulanmış ve yapılan savunma savaşı sonucunda yunan ordusu büyük bir yenilgiye uğramıştır. savaş'ın sonrasında;

  - yunan ordularının saldırı gücü kırılmış ve savunma yapmak zorunda bırakılmıştır.

  - türk ordularının 1683'deki ikinci viyana bozgunu'ndan beri süregeln geri çekilmesi sona ermiştir.

  - türk orduları saldırı gücüne ulaşmıştır.

  - mustafa kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir.

  - itilaf devletleri tbmm'ye ateşkes ve yeni barış önerilerinde bulunmuştur.

  - italya, anadolu'dan kesin olarak çekilmiştir.
  4 ... candy
 9. 9.
  bağımsızlık yolunda kazanılmış en önemli savaşlardan biridir. ayırca yıldönümü olmuştur.
  2 ... rosava
 10. 10.
  ordunun sakaryanın doğusuna çekilmesinden sonra meclisten çatlak sesler yükselir bunun üzerine Mustafa Kemal:"Efendiler bilen bilmeyen konuşmasın, önemli olan nihayi sonuçtur, bu bir askeri stratejidir. Gerekirse orduyu ılgaz dağlarına çeker gerilla savaşı yaparım" diyerek kararlı duruşunu gösterir.
  (bkz: gerilla savaşı)
  2 ... turkuaz54