1. 1.
  Şair, dünya sana küsmüş diyorlar
  Sen barışamazken kendinle bile
  Her varlık beyninin bir uzantısı olsa, neye yarar
  Çığrından çıkmış bu evrende?

  Doğanın bir anlık dalgınlığından doğdun
  Suyun, toprağın yalnızlığından
  Hep kendi içinde yürür durursun
  Tanrıların gücenik kalması bundan

  Kumdan kaleler yapıp, bozmakta üstüne yoktur
  Beş duyunu yüzle çarptığın görülmüştür
  Şimdilik yirmidört bilinmeyenli bir denklem
  yaşamın
  Bir gün elbet aylara, günlere de bölünür

  Şair, dünya sana küsmüş diyorlar
  Enlemleri, boylamları birbirine karıştırdığın için
  Bizimle uzlaşmadı, diye bağırıyor dini bütün olanlar
  Sonun kötüye varacak, bildiririm...

  AHMET ERHAN
  1 ... mulayim