1. 1.
    Rodos fethedildikten sonra neden Avrupa'ya gitmelerine izin verildiğini anlamadığım şövalyelerdir. Hepsinin kafası kesilmeli idi.
    2 ... sacma sapan konusan adam
  2. 2.
    Kanuni hristiyan olduğu için türkleri yesinler islamı bitirsinler diye rodos fethedildikten sonra maltaya gitmelerine izin vermiştir.
    -2 ... trinitrotoluen