1. 1.
    bu adama peygamber diyen birini tanımıştım, ve ciddiydi.
    1 -1 ... chai chen