1. 1.
    denize atılmıştır.
    ... allah in bir kulu