1. 1.
  Tabiinin reisi idi. Hadis rivayeti, zühd, ibadet ve takvayı nefsinde toplamıştı. Aynı zamanda rüya tabirini de çok iyi biliyordu. Ebu Hureyre'nin kızı ile evli idi ve hadis-i şeriflerin çoğunu da Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir.

  "ilk tekbiri kaçırmadım"

  Bu mübarek zat kendisi anlatıyor:

  -Elli seneden beri cemaatle namazda imamın ilk tekbirini kaçırmadım ve elli seneden beri namazda bir adamın başına bakmadım (ilk safta durduğu için). (Ayrıca elli yıl sabah namazını yatsı abdestiyle kıldığı da söyleniyor.)

  Yine kendisi şöyle buyuruyor:

  -Allah'a ibadet gibi insanı şerefli kılan ve Allah'a karşı günah işlemek gibi insanı küçük düşüren bir şey yoktur...

  "Amelleriniz yok olmasın!"

  Emevi yöneticilerinden Abdülmelik bin Mervan'ın oğulları Velid ve Süleyman'ın veliaht olmalarına biat etmediği için Abdülmelik'in emriyle Medine Valisi Hişam bin ismail tarafından kendisine elli değnek vurulup Medine sokaklarında teşhir edildi. Zalimlerle ilgili şunu söylüyor:

  -Zalimlerin çevresindeki yardımcılarına ancak kalben nefret ederek bakın, ta ki amelleriniz yok olmasın.

  Said bin el Müseyyeb hazretleri, Medine’de vefat etmiştir.

  "Sırtımı yerden kaldırın!"

  Vefatına yakın hasta yatağındayken, huzuruna gelerek kendisinden bir hadis-i şerif rivayet etmesini istediler. Ağır hasta olduğu halde hemen kendisini doğrultmalarını istedi ve:

  -Beni doğrultun, sırtımı yerden kaldırın. Çünkü yatarken Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hadis-i şerifini ağzıma almayı edebe uygun görmüyorum, buyurdu ve biraz sonra da vefat etti...

  ----------------------------------------------------------------------

  kaynak: ehlisunnetbuyukleri.com
  ... firstman