1. 1.
  şiirde kullanılan tamlamaların ne anlama geldiğinide yazarsak şiir tam oalrak şöyledir:

  Âlemin bağızarın sikeyim (bağızar: bahçe)
  Sümbül-ü verd-ü harını sikeyim (verd: gül, har:diken)
  Andelib-i nizarını sikeyimyim (andelib: bülbül, nizar: zayıf)
  Hasılı nevbaharını sikeyim (nevbahar: ilkbahar)

  Bana yoktur lüzumu gülşeninin (gülşen: gül bahçesi)
  Şeb-i Tarık-ü ruz-ı şeninin (şeb: gece, ruz: gündüz)
  Ne gulemanın, ne de zenninin (gulemen: oğlan köle, zenni: kadın kılığıdaki erkek)
  Hepsinin ta mezarını sikeyim

  Ağlamam ben, ben erkeğim erkek
  Hayli güçtür bana cefa etmek
  Minnet etmem bu ömre de be felek
  Atını al tımarını sikeyim

  Güççedir bu fakiyri aldatmak
  Yüzdürüp sonra künteden atmak
  Gözünü aç da sen bana bir bak
  Ben senin itibarını sikeyim

  Sakıy-ı mah- ruyuna sıçayım (sakıy: gül sunan çehre yüz, mah-ruy: ay yüzlü)
  Gülünün reng-ü buyuna sıçayım (buy: koku)
  Mutribin hay-u huyuna sıçayım (mütrib: çalgıcı, hay-u huy:çalıp eğlenmeden gürültü)
  Sagar-ı neşvedarını sikeyim (sagar: içki bardağı, neşvedar: neşeli)

  Yok safası hezar-ı dem- gerinin (hezar: bülbül, dem-geri: ateşli ötüş)
  Gülistanda şükufe-i terinin (gülistan: gül bahçesi, şüküfe-i ter: taze çiçek)
  Bezm-i sahba-yı ruh perverinin (ruhu besleyen, ona hayat veren içki masası)
  Neşvesiyle humarını sikeyim (neşve: içki çakırkeyifliği, humar: içki sersemliği)

  Feleğin uğradımsa vartasına (varta: uçurum)
  Sıçayım ağzının ta ortasına
  Bunu yazsın cihan da hartasına
  Kıtaat-u biharını sikeyim (kıtaat: karalar, bihar: denizler)
  1 ... sarhosruh
 2. 2.
  üstadin yardirarak giydirdigi siirdir, bilumum mevzuyu cok güzel bir bicimde özetlemistir.
  https://video.uludagsozluk.com/v/insanın-isyan-ettiği-an-18328/

  .
  ... kale
 3. 3.
  günümüze uyarlayacak olursak "alkollü atılan sms" kıvamında hoş bir neyzen tevfik şiiri.

  http://www.antoloji.com/s...i-emmareye-hitabim-siiri/
  ... mekke city boy
 4. 4.
  Günümüz türkçesine şu şekilde uyarlanabilecek şiir.

  hayat sahnemden kötü nefse hitabım

  âlemin bahçesini skeyim
  sümbülünü, gülünü ve dikenini skeyim
  ince bülbülünü skeyim
  hasılı, ilkbaharını skeyim

  bana yoktur lüzumu gül bahçesinin
  sabah işinin ve gece neşesinin
  ne oğlanın, ne de kız kılığındakinin
  hepsinin ta mezarını skeyim

  ağlamam ben, ben erkeğim erkek
  hayli güçtür bana cefa etmek
  minnet etmem bu ömre de, felek
  atını al tımarını skeyim

  güççedir bu fakiri aldatmak
  yüzdürüp sonra kündeden atmak
  gözünü aç da sen bana bir bak
  ben senin itibarını skeyim

  gül sunan, ay yüzlü çehrene sçayım
  gülünün rengine de, kokusuna da sçayım
  çalgıcının gürültüsüne sçayım
  neşe veren kadehini sikeyim

  yok sefası ateşli öten bülbülün
  gül bahçesinde taze çiçeğin
  ruha hayat veren içki masasının
  çakırkeyfini de sersemliğini de skeyim

  feleğin uğradımsa lolosuna
  sçayım ağzının ta ortasına
  bunu da yazsın alem haritasına
  karalarını, denizlerini skeyim.
  1 ... turkturkcuataturkcu