1. 1.
    zeki bir köpek olup atası, kıtmirdir.
    ... erectof