1. 1.
    Devran esnasında okunan bu ilahi türk tasavvuf musikisinin en eski eserlerindendir. Nutku cemaleddin halveti (k.s)’a, bestesi ise cihangiri ahmed dede’ye aittir. Makamı hüseyni, usülü ise 4/4’lük olan sofyan usülüdür. Net olarak doğu roma esintilerini hissedersiniz. Her beyit bittiğinde yarım ses yükselerek okunur. Buna oranla tempoda hızlanabilir. En son 6a dizesinde geri dönülür ve son beyit okunup ilahi bitirilir.

    https://youtu.be/c-OMdT9ZICQ

    Duruma göre bir sonraki hüseyni ilahiye geçilir.
    ... herteldenyazar