1. 0.
    onlar at sineği ile bile halvet olabilirler.

    kabiliyet meselesi.
    1 ... timur cengiz hulagu