1. 1.
    Yeni trend.

    https://m.youtube.com/watch?v=sDK0mkwIth8+
    ... bir tirrek sevdim uzaklarda