1. 1.
    leontief üretim fonksiyonu olarak da bilinen ve üretimin, emek ve sermaye arasında sabit katsayılara dayanan bir ilişkiye dayandığını gösteren fonksiyondur.

    fonksiyonu belirtmek gerekirse, k sermaye, l emek, v ve u sabit olsun;
    y=k/v ve y=l/u'dur.

    buna göre, üretimde kullanılan girdiler arasında ikame sözkonusu değildir, iki faktörlü bir piyasada, çizeceğimiz üretim olanağı eğrisi, L şeklinde (büyük l) bir eğri halini alır, bu da ikamenin mümkün olmadığını belirtir.
    ... wad ar yu tolking ebat yu