1. 1.
    Olmasi gereknmis kaveye gelen bir emekliye göre.
    ... templier