1. 1.
    o kadar kalabalıktır ki yer bulamasın sanki millet durmuş durmuş o gün çıkmış dersin.
    ... desparates